Movie Abyss Detective Conan: Zero the Enforcer Full Cast

Detective Conan: Zero the Enforcer Full Cast

Movie Character
Actor
Shinichi Kudo / Kaito Kid
Ayumi Yoshida
Yukiko Iwai
Azusa Enomoto
Mikiko Enomoto
'Bourbon'
Eri Kisaki
Fumikazu Haba
Daikichi Hakata
Genta Kojima
Kaito Aoyama
Hyoe Kuroda
Yukimasa Kishino
Juzo Megure
Chafūrin
Kazunobu Chiba
Kyōko Tachibana
Makoto Kusakabe
Midori Kuriyama
Asako Dodo
Mitsuhiko Tsuburaya
Miwako Sato
Ninzaburo Shiratori
Sayoko Iwai
Mīna Tominaga
Yuya Kazami