Movie Abyss Mishima: A Life in Four Chapters Full Cast

Mishima: A Life in Four Chapters Full Cast

Movie Character
Actor
Cadet #3
Shigeto Tachihara
Mishima, age 5
Yuki Nagahara
Literary Friend
Kyuzo Kobayashi
Dancing Friend
Grandmother
Mizoguchi
Yasosuke Bando
First Girl
Naomi Oki
Second Girl
Miki Takakura
Madame(as Ima
Imari Tsujikoichi Sato
Lieutenant Hori
Kendo Instructor
Izutsu
Hiroki Ida
Hideo Fukuhara
'Yukoku' Producer
Yosuke Mizuno
Ichigaya Colonel
Minoru Hodaka
Isao's Classmate
Shôichirô Sakata
American Reporter
Alan Poul
Reporter #1
Ren Ebata
Reporter #2
Yasuhiro Arai
Reporter #3
Fumio Mizushima
Pavilion Acolyte
Shinji Miura
Student
Yuichi Sato
Thug's Girl Friend
Sachiko Akagi
Tsutomu Harada
Juliet
Mami Okamoto
Interrogation Policeman
Atsushi Takayama
Grandmother's Nurse
Kimiko Ito
First MP
Kojiro Oka
Actor #1
Tatsuya Hiragaki
Policeman
Shinichi Nosaka