Movie Abyss T-34 Full Cast

T-34 Full Cast

Movie Character
Actor
Ivushkin
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Michael Janibekyan
Unknown
Anton Bogdanov
Unknown
Sofya Sinitsyna
Unknown
Yuliya Dzhulai
Unknown
Darya Hramtsova
Unknown
Vasiliy Uriyevskiy
Unknown
Vasiliy Butkevich
Unknown
Yaroslav Shtefan
German infantryman
Kirill Lopatkin
daughter of mistress
Polina Volkova
Heine
Wolfgang Cerny
Unknown
Yuriy Borisov
Unknown
Unknown
Paul Orlyanskiy