Movie Abyss Kamen Rider Reiwa: The First Generation Full Cast

Kamen Rider Reiwa: The First Generation Full Cast

Movie Character
Actor
Aruto Hiden / Kamen Rider Zero-One
Fumiya Takahashi
Isamu Fuwa / Kamen Rider Vulcan
Ryutaro Okada
Izu
Noa Tsurushima
Sougo Tokiwa / Kamen Rider Zi-O
Geiz Myoukouin / Kamen Rider Geiz
Finis
Rina Ikoma
Will
Soko Wada
Yua Yaiba / Kamen Rider Valkyrie
Hiroe Igeta
Tsukuyomi
Shieri Ohata
Woz
Keisuke Watanabe