Movie Abyss Persona 3 the Movie: #2 Midsummer Knight's Dream Full Cast

Persona 3 the Movie: #2 Midsummer Knight's Dream Full Cast

Movie Character
Actor
Makoto Yuuki/Ryuuji Mochizuki/Pharos
Mitsuru Kirijou
Shinjirou Aragaki
Elizabeth/Chidori Yoshino
Shuuji Ikutsuki
Takuharu Kirijo
Yasuharu Masutani
Maiko Oohashi
Takaya Sakaki
Jin Shirato
Eiichiro Takeba
Isako Toriumi
Takeharu Kirijo
Yasunori Masutani
Noriko Kashiwagi