Movie Abyss Jujutsu Kaisen 0 Full Cast

Jujutsu Kaisen 0 Full Cast

Movie Character
Actor
Yuta Okkotsu
Rika Orimoto
Maki Zen'in
Toge Inumaki
Satoru Gojo
Suguru Geto
Kiyotaka Ijichi
Masamichi Yaga
Nanako Hasaba
Satsumi Matsuda
Mimiko Hasaba
Risae Matsuda
Manami Suda
Larue
Atsuya Kusakabe
Takuma Ino
Yuu Hayashi
Kento Nanami
Akari Nitta
Sora Tokui
Shoko Ieiri