Movie Abyss Kwaidan Full Cast

Kwaidan Full Cast

Movie Character
Actor
Yoshiko Ieda
Otome Tsukimiya
Kenzô Tanaka
Kiyoshi Nakano
Akiko Nomura
Attendant
Kenreiinmon
Eiko Muramatsu
Ichirô Nakatani
Masanori Tomotake
Taira no Tokiko
Shizue Natsukawa
Susumu Tatsuoka
Makiko Kitashiro
Mutsuhiko Tsurumaru
Yôsuke Kondô
Kiyoshi Yamamoto
Kinji Omino
Akio Miyabe
Gen'ya Nagai
Toru Uchida
Hikaru Jinno
Toshio Fukuhara
Kirô Abe
Toshiro Yagi
Yuriko Abe
Yuri Satô
Nobuo Aikawa
Taiji Kodama
Nobuaki Maeda
Teruhiko Shibata
Haruo Kaji
Michio Gina
Seiji Tabe
Mitsuko Narita
Noriko Mikura
Aiko Nagayama
Michiko Nakahata
Suzue, Kannai's Sister
Akiko Naraoka