Movie Abyss Love Hina Christmas Special: Silent Eve Full Cast

Love Hina Christmas Special: Silent Eve Full Cast

Movie Character
Actor
Naru Narusegawa
Keitaro Urashima
Mitsune Konno
Shinobu Maehara
Haruka Urashima
Kaolla Su
Mutsumi Otohime
Sarah MacDougal
Motoko Aoyama
Himself
Ken Akamatsu