Movie Abyss Perfect Blue Full Cast

Perfect Blue Full Cast

Movie Character
Actor
Tadokoro
Uchida the fan
Shibuya
Sakuragi
Kantoku
Yada
Tōru Furusawa
Rei
Shiho Niiyama
Yukiko
Emiko Furukawa
Mima's Mother
Aya Hara
Child
Megumi Tano
Unknown
Reader
Akio Suyama
Company Employee
Osamu Hosoi
Red
Kôichi Tôchika
Child
Emi Motoi
Blue
Kishô Taniyama
Unknown
Emi Moto
Shikaisha / Kankyaku-tachi
Shokkâ Ôno
Kankyaku-tachi
Rofuto Purasu Wan Burazâzu
Unknown
Reporter
Makoto Kitano
Murano
Unknown
Kaori Minami