Movie Abyss Ip Man Full Cast

Ip Man Full Cast

Movie Character
Actor
Jin Shan Zhao / Kam Shan-Chau
Hu Wei
Dennis To Yue-Hong
Chen Zhi-Hui
Colonel Sato
Tenma Shibuya
Green Dragon / Master Li
Li Qi-Long
Yip Zhun
Li Ze