Movie Abyss Ju-on: The Grudge Full Cast

Ju-on: The Grudge Full Cast

Movie Character
Actor
Miyuki
Kazumi Tokunaga
Shuri Matsuda
Yuya Ozeki
Hirohashi
Chikara Ishikura
Sachie
Chikako Isomura
Erebêtâ no Onna
Chiona Ôkuni
Joshi Ana
Igarashi Keiji
Daisuke Honda
Nakagawa Keiji
Shôgakusei no Izumi
Mao Kobayashi
Yôko Tôyama
Aki Fujî
Saori
Risa Odagiri
Chiaki
Kaori Nakajô
Ayano
Kana Kobayashi
Sekine Sensei
Akira Saito
Nyûsu no Koe
Hiroyuki Yokoo
Saitô
Isao Yatsu
Fukikae
Haruka Yamano
Izumi Tôyama