Movie Abyss From Up on Poppy Hill Full Cast

From Up on Poppy Hill Full Cast

Movie Character
Actor
Ryoko Matsuzaki
Yoshio Onodera
Shirô Mizunuma
Akio Kazama
Sora Matsuzaki
Haruka Shiraishi
Riku Matsuzaki
Tsubasa Kobayashi
Yuko
Aoi Teshima
World History Teacher
Goro Miyazaki
Akio Kazama