Movie Abyss Earth Full Cast

Earth Full Cast

Movie Character
Actor
Kanji
Heizo
BontarĂ´ Miake
Yoshie
Chie Mitsui
Village Policeman
Toshinosuke Nagao
Aki
Miyoko Sakura
Hizoko
Kyosuke Sawa
Gen-San
Sanemon Suzuki
Kamakichi
Isamu Yonekawa