Movie Abyss Sister Street Fighter Full Cast

Sister Street Fighter Full Cast

Movie Character
Actor
Emi Hayakawa
Sanae Ôhori
Bin Amatsu
Kôji Hio
Kazunao Inubashiri
Shimura
Tatsuya Kameyama
Tesshin Uesu
Ryoichi Koike
Li Gyokudo
Hiroshi Kondô
Tomoyuki Obayashi
Hideo Kosuge
Neret
Akira Kuji
Ma Ba-Yuan
Toshio Minami
Kengo Miyaji
Li Mansei
Tettoso
Hisao Mizoguchi
Tatsuya Nanjo
Sakura
Kazuyuki Saito
Go Naito
Kazuji Sato
Murakami
Seiya Satô
Kôji Sawada
Hamano
Teruo Shimizu
Mao Yang-De
Gôzô Sôma
Nami Tachibana
Tadashi Takatsuki
Kurokawa
Toshiyuki Tsuchiyama
Fanshin
Xiu-Rong Xie
Masaaki Sakurai
Sakae Yamaura