Movie Abyss Lupin the Third: The Castle of Cagliostro Full Cast

Lupin the Third: The Castle of Cagliostro Full Cast

Movie Character
Actor
Arsene Lupin III
Fujiko Mine
Daisuke Jigen
Goemon Ishikawa XIII
Inspector Zenigata
Lady Clarisse de Cagliostro
Count Cagliostro
Japanese Delegate
Akio Nojima
Archbishop's driver
Soviet Delegate
Junkichi Yarita
Kinpei Azusa
Gardener
German Delegate
Mikio Terashima
Servant
Minoru Midorikawa
British Delegate
Saitama Riot Police Captain
Shigeharu Matsuda
Interpol Chief
Shozo Hirabayashi
Gustav
Tadamichi Tsuneizumi
Waitress
Yoko Yamaoka
Unknown
Unknown
Shigeharu Matsuda
Goemon Ishikawa XIII
Makio Inoue