Movie Abyss Love, Chunibyo & Other Delusions! Rikka Version Full Cast

Love, Chunibyo & Other Delusions! Rikka Version Full Cast

Movie Character
Actor
Makoto Isshiki
Shinka Nibutani
Makoto Isshiki
Rikka Takanashi
Yuuta Togashi
Sanae Dekomori
Touka Takanashi
Kumin Tsuyuri
Rikka no Haha
Rikka no Sofu
Satone Shichimiya
Juri Nagatsuma
Kuzuha Togashi
Yumeha Togashi
Mami Shitara
Nanase Tsukumo
Yuuta no Haha
additional voice
Rieko Oda
additional voice
Kanae Oki
Student
Hiroshi Karasuda