Movie Abyss Giant Robo: The Day the Earth Stood Still Full Cast

Giant Robo: The Day the Earth Stood Still Full Cast

Movie Character
Actor
Chief Chûjô Shizuo
Kenji Murasame
Doctor Vogler
Koichi Chiba
Yôsuke Akimoto
Ivan
Yasuyoshi Hara
Issei
Genya
Professor Tranbo
Michitaka Kobayashi
BF Agent Leader
Shigezou Sasaoka