Movie Abyss The Karate Kid Full Cast

The Karate Kid Full Cast

Movie Character
Actor
History Teacher
Tess Liu
Bao
Xu Ming
Unknown
Ji Wang
Meiying
Wenwen Han
Rongguang Yu
Meiying's Dad
Zhensu Wu
Meiying's Mom
Zhiheng Wang
Cheng
Zhenwei Wang
Dre's Detroit Friend
Jared Minns
Liang
Shijia Lü
Zhuang
Yi Zhao
Song
Bo Zhang
Harry
Luke Carberry
Mark
Cameron Hillman
Oz
Ghye Samuel Brown