Movie Abyss anohana: The Flower We Saw That Day - The Movie Full Cast

anohana: The Flower We Saw That Day - The Movie Full Cast

Movie Character
Actor
Jinta "Jintan" Yadomi
Meiko "Menma" Honma
Atsumu "Yukiatsu" Matsuyuki
Naruko "Anaru" Anj?
Tetsud? "Poppo" Hisakawa
Young Jintan
Young Yukiatsu
Asami Seto
Young Poppo
Atsushi Yadomi
Mitsuru Ogata
Touko Yadami
Irene Honma
Satoshi Honma