Movie Abyss Wraki Full Cast

Wraki Full Cast

Movie Character
Actor
Irena, pie?niarka
Jadwiga Proli?ska
Nurek Rafa? Grabie?
Kucharz Felu?
Kazimierz Wichniarz
Jurek, cz?onek za?ogi statku
Jerzy Kaczmarek
Piel?gniarka
Antonina Barczewska
Nurek
Konrad Morawski
Mieczys?aw Gajda
Nurek Czelu?niak
Lech Madali?ski
Niemiecki mechanik pomagaj?cy Barnatowi
Pijak przy barze
Jarema St?powski
?o?nierz niemiecki wydaj?cy rozkarz ostrzelania portu
Tadeusz Teodorczyk
Oficer niemiecki wydaj?cy rozkaz ostrzelania portu
Seweryn Butrym
Henryk Staszewski
Oficer niemiecki ?piewaj?cy piosenk? na "Adlerhor?cie"