Movie Abyss Ninpuu Sentai Hurricaneger vs. Gaoranger Full Cast

Ninpuu Sentai Hurricaneger vs. Gaoranger Full Cast

Movie Character
Actor
Yousuke Shiina / Hurricane Red
Nanami Nono / Hurricane Blue
Kouta Bitou / Hurricane Yellow
Ikkou Kasumi / KabutoRaiger
Isshu Kasumi / KuwagaRaiger
Shurikenger
Taiki Matsuno
Kakero Shishi / Gao Red
Kai Samezu / Gao Blue
Soutarou Ushigome / Gao Black
Gaku Washio / Gao Yellow
Tsukumaro Oogami / Gao Silver