Movie Abyss Hyakujuu Sentai Gaoranger vs. Super Sentai Full Cast

Hyakujuu Sentai Gaoranger vs. Super Sentai Full Cast

Movie Character
Actor
Kakero Shishi / Gao Red
Kai Samezu / Gao Blue
Soutarou Ushigome / Gao Black
Gaku Washio / Gao Yellow
Sae Taiga / Gao White
Soukichi Banba / Big One / Akira Shinmei / Aorenger / Chief
Yuusuke Amamiya / Red Falcon
Daisuke Shima
Goki / Ginga Blue
Daimon Tatsumi / Go Yellow
Miku Imamura / Mega Pink
Rakushaasa
Narrator
Tsuetsue
Rei Saito
Yabaiba
K?ichi Sakaguchi
Tetomu
Takemi