Movie Abyss Tensou Sentai Goseiger vs Shinkenger: Epic on Ginmaku Full Cast

Tensou Sentai Goseiger vs Shinkenger: Epic on Ginmaku Full Cast

Movie Character
Actor
Alata / Gosei Red
Eri / Gosei Pink
Agri / Gosei Black
Moune / Gosei Yellow
Hyde / Gosei Blue
Kento Ono
Gosei Knight
Takeru Shiba / Shinken Red
Ryûnosuke Ikenami / Shinken Blue
Mako Shiraishi / Shinken Pink
Chiaki Tani / Shinken Green
Kotoha Hanaori / Shinken Yellow
Genta Umemori / Shinken Gold
Kaoru Shiba / Gedou Shinken Red
Runa Natsui
Gokai Red
Gokai Blue
Gokai Yellow
Gokai Green
Gokai Pink