Movie Abyss Bakuryuu Sentai Abaranger vs Hurricaneger Full Cast

Bakuryuu Sentai Abaranger vs Hurricaneger Full Cast

Movie Character
Actor
Ryouga Hakua / Aba Red
Yukito Sanjou / Abare Blue
Ranru Itsuki / Abare Yellow
Asuka / Abare Black
Mikoto Nakadai / Abare Killer
Yousuke Shiina / Hurricane Red
Nanami Nono / Hurricane Blue
Kouta Bitou / Hurricane Yellow
Ikkou Kasumi / KabutoRaiger
Isshu Kasumi / KuwagaRaiger
Shurikenger
Taiki Matsuno