Movie Abyss Stand by Me Doraemon Full Cast

Stand by Me Doraemon Full Cast

Movie Character
Actor
Nobita
Doraemon
Shizuka
Youth Nobita
Jaiko
Vanilla Yamazaki
Sewashi
Sachi Matsumoto
Hidetoshi Dekisugi
Shihoko Hagino
Yoshio Minamoto/Shizuka's Father
Aruno Tahara
Tamako Nobi/Tammy/Nobita's Mother
Nobisuke Nobi/Toby/Nobita's Father
Gian's Mother
Miyako Takeuchi
Teacher/Mr. S