Movie Abyss Doraemon: Stand by Me Doraemon Full Cast

Doraemon: Stand by Me Doraemon Full Cast

Movie Character
Actor
Nobita
Doraemon
Shizuka
Youth Nobita
Jaiko
Vanilla Yamazaki
Sewashi
Sachi Matsumoto
Hidetoshi Dekisugi
Shihoko Hagino
Yoshio Minamoto/Shizuka's Father
Aruno Tahara
Tamako Nobi/Tammy/Nobita's Mother
Nobisuke Nobi/Toby/Nobita's Father
Gian's Mother
Miyako Takeuchi
Teacher/Mr. S