Movie Abyss Tokusou Sentai Dekaranger vs Abaranger Full Cast

Tokusou Sentai Dekaranger vs Abaranger Full Cast

Movie Character
Actor
Banban 'Ban' Akaza / Deka Red
Houji 'Hoji' Tomasu / Deka Blue
Senichi 'Sen-chan' Enari / Deka Green
Reimon 'Jasmine' Marika / Deka Yellow
Koume 'Umeko' Koduo / Deka Pink
Tetsudou 'Tetsu' Aira / Deka Break
Doggie Kruger / Deka Master
Swan 'Swan-san' Shiratori
Ryouga Hakua / Aba Red
Yukito Sanjou / Abare Blue
Ranru Itsuki / Abare Yellow
Asuka / Abare Black
Mikoto Nakadai / Abare Killer