Movie Abyss GoGo Sentai Boukenger vs. Super Sentai Full Cast

GoGo Sentai Boukenger vs. Super Sentai Full Cast

Movie Character
Actor
Eiji Takaoka / Bouken Silver
Aka Red
Hikaru / Magi Shine
Tetsu Aira / Deka Break
Satoru Akashi / Bouken Red
Souta Mogami / Bouken Blue
Natsuki Mamiya / Bouken Yellow
Masumi Inou / Bouken Black
Sakura Nishihori / Bouken Pink
Asuka / Abare Black
Tsubasa Ozu / Magi Yellow
Nanami Nono / Hurricane Blue
Time Demon God Chronos
Bunko Ogata
DaiKenjin Zubaan
Tsuetsue
Rei Saito
Furabijo
Azusa Yamamoto
Daijinkan Gajya
Hiroo Ôtaka