Movie Abyss Ressha Sentai ToQger Vs. Kamen Rider Gaim: Spring Vacation Combined Special Full Cast

Ressha Sentai ToQger Vs. Kamen Rider Gaim: Spring Vacation Combined Special Full Cast

Movie Character
Actor
Right / ToQ 1Gou
Tokatti / ToQ 2Gou
Mio / ToQ 3Gou
Riria Baba
Hikari / ToQ 4Gou
Kagura / ToQ 5Gou
Kouta Kazuraba / Kamen Rider Gaim
Mitsuzane Kureshima / Kamen Rider Ryugen
Kaito Kumon / Kamen Rider Baron
Conductor
Tsutomu Sekine
Ticket / ToQger Equipment
Wagon
Mai Takatsukasa
Yûmi Shida
Takatora Kureshima
Kiyojiro Bando
Narutaki
Tatsuhito Okuda
Iyo
Yui Natsuki
Mogura-Roid
Kyôsei Tsukui
Kamen Rider 1
Kamen Rider 2
Kamen Rider V3
Kamen Rider Fifteen