Movie Abyss Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen Full Cast

Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen Full Cast

Movie Character
Actor
Tsukasa Kadoya / Kamen Rider Decade
Captain Marvelous / Gokai Red
Gentaro Kisaragi / Kamen Rider Fourze
Hiromu Sakurada / Red Buster
Daiki Kaito / Kamen Rider Diend / Apollo Geist
Ryusei Sakuta / Kamen Rider Meteor
Eiji Hino / Kamen Rider OOO / Kamen Rider Faiz
Hina Izumi
Kengo Utahoshi
Yuki Jojima
Joe Gibken / Gokai Blue / Geki Red
Luka Millfy / Gokai Yellow / Geki Yellow
Don Dogoier / Gokai Green / Kamen Rider X
Ahim de Famille / Gokai Pink / Go-on Yellow
Gai Ikari / Gokai Silver / Go-on Red
Ryuji Iwasaki / Blue Buster
Yoko Usami / Yellow Buster
Narutaki / Doctor G
Tatsuhito Okuda