Movie Abyss Kimagure Orange Road: I Want to Return to That Day Full Cast

Kimagure Orange Road: I Want to Return to That Day Full Cast

Movie Character
Actor
Kasuga Kyosuke
Hiyama Hikaru
Stage director
Kasuga Kurumi
Madoka's sister
Hikaru's mother
Chiyoko Kawashima
Horikoshi
Tomoko Maruo
Komatsu Masashi
Jingoro
Hatta Kazuya
Kasuga Takashi
Kasuga Manami
Ayukawa Madoka
Instructor