Movie Abyss Kung Fu Jungle Full Cast

Kung Fu Jungle Full Cast

Movie Character
Actor
Hahou Mo
Detective Luk Yuen-Sum
Fung Yu-Sau
Sinn Ying
Tai Yue
Wong Chit
Yu Kang
Tam King-Yiu
Xing Yu
Hung Yip
K-1 Kickboxer
Bey Logan
Chief Inspector Lam
Alex Fong Chung-Sun