Movie Abyss Karbala Full Cast

Karbala Full Cast

Movie Character
Actor
Kapitan Kalicki
Sanitariusz Kamil Grad
Farid
Kapral Male?czuk "Ma?y"
Sier?ant Waszczuk "Starszy"
Micha? ?urawski
Porucznik Soba?ski
Genera? D?bek
Zbigniew Stryj
Waszczuk "M?ody"
Piotr ?urawski
X
?ukasz Simlat
Ró?d?y?ski "Ro?en"
Miko?aj Roznerski
Dowódca sadrystów
Samir Fuchs