Movie Abyss Johan Falk: The Outlaws

Johan Falk: The Outlaws

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: Johan Falk - De Fredlösa är den dramatiska och intensivt spännande finalen i serien om Johan Falk, hans kollegor på GSI och deras infiltratörer i Göteborgs undre värld. "Fredlös" är ett gammalt juridiskt begrepp som innebär att en medborgare inte längre har statens och myndigheternas beskydd.

Franchise: -
Released: 2009-11-04
Runtime: 94 minutes
Status: Released
Rating: 8.5
Tags:

Movie Cast:

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!