Movie Abyss The Sorcerer's Apprentice

The Sorcerer's Apprentice

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: Kouzelný p?íb?h o Krabatovi, pocházející p?vodn? z Indie a objevující se pozd?ji v r?zných obm?nách souboje ?arod?jova u?n? a mistra v mnoha zemích sv?ta, je p?íb?hem chlapce, který se na prahu dosp?losti p?iblížil temným silám a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej mohou zahubit.

Franchise: -
Released: 1978-03-01
Runtime: 82 minutes
Status: Released
Rating: 8.8
Tags:

Movie Cast:

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!