Movie Abyss The Law and the Fist

The Law and the Fist

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: G?ównym bohaterem filmu jest Andrzej Kenig - by?y wi?zie? obozu koncentracyjnego, który zg?asza si? na ochotnika do pracy pe?nomocnika rz?du. Zostaje dookoptowany do grupy, maj?cej za zadanie zabezpieczy? mienie pobliskiego uzdrowiska i uruchomi? sanatorium. Niebawem Kenig u?wiadamia sobie, ?e jego koledzy to w rzeczywisto?ci szabrownicy, którzy nie przebieraj? w ?rodkach, by zdoby? fortun?.

Franchise: -
Released: 1964-09-15
Tags:

Movie Cast:

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!