Movie Abyss Of Parents and Children

Of Parents and Children

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: Komedie O rodi?ích a d?tech chce navázat na nejlepší tradice ?eské filmové komedie. Vtipné dialogy, výjime?né herecké výkony a humor spojující diváky nap?í? generacemi. P?íb?h filmu vychází ze zdánliv? banální situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Josef Somr)... Syn je zralý ?ty?icátník a žije spokojen? se svou p?ítelkyní. Otci je p?es sedmdesát. Je bývalý v?dec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu. Zdánliv? jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou jednou za m?síc spole?n? projít Prahou. Nicmén? jsou svázáni poutem ?ty?iceti let spole?ného života. V brilantn? vedeném dialogu se p?ed námi odkrývají d?jiny dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztah?. Odtaj?ují se staré resty, trápení a radosti. Na scén? se objeví Vnuk, o kterém Syn nem?l p?es dvacet let ani tušení. A n?které chyby se opakují znovu a znovu.

Franchise: -
Released: 2008-03-06
Runtime: 107 minutes
Status: Released
Tags:

Movie Cast:

Movie Character
Actor
Unknown
Zuzana Stivínová ml.
Unknown
Mariana Kroftová

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!