Movie Abyss Partie krásného dragouna

Partie krásného dragouna

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: Jednoho ve?era je ve své vile na p?edm?stí zavražd?na bohatá soukromnice Františka Zuzánková. Už po krátkém ?ase za?ne komisa? Zdychynec, který spolupracuje na vyšet?ování s policejním radou Vacátkem, ze zlo?inu podez?ívat snoubence své dcery Kamilky, mladého poru?íka od dragoun? - Rudiho Machá?ka. To, že v den vraždy p?išel pozd? na tane?ní zábavu a choval se zna?n? podez?ele, není jedinou stopou, která ukazuje p?ímo na n?j. Výslech mezi ?ty?ma o?ima však skon?í hádkou a fackami. Zdychynec se sv??í Vacátkovi a tan pošle za Rudim detektiva Br?žka. Ten vypátrá, že pohledný dragoun má pletky i s dalšími ...

Franchise: -
Runtime: 89 minutes
Status: Released
Rating: 8
Tags:

Movie Cast:

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!