Movie Abyss Cheese and jam

Cheese and jam

Interact with the Movie: Favorite I've watched this I own this Want to Watch Want to buy
Movie Info
Synopsis: Slovenski film, ki govori o vzponih in padcih v razmerju med Bosancem Božom in Slovenko Špelo, katere o?e mo?no nasprotuje njeni vezi z Bosancem. Medtem ko Špela hodi v službo, Božo najraje doma gleda televizijo, pije pivo in se ne oprime nobenega dela. Špeli je nekega dneva tega dovolj in ga zapusti. Božo se odlo?i poiskati službo, da bo tako pokazal Špeli, da se je spremenil in jo tako pridobil nazaj. Na pomo? mu prisko?i prijatelj Goran, ki ga vpelje v svet nelegalnih poslov.

Tagline: Špela

Franchise: -
Released: 2003-11-13
Runtime: 90 minutes
Status: Released
Rating: 9
Tags:

Movie Cast:

Movie Character
Actor

Similar Movies

Movie information is provided by: TMDB - The Movie Database
If you have more info for this movie or others, add it to the database! Many movie images are provided by Fanart.tv If you have more images - feel free to send them their way!